Milujeme technologie již od roku 2009

O Firmě


ArteMan s.r.o. je česká obchodní firma s technickým zaměřením. Je rozdělena do dvou středisek:
středisko č.1 zastoupené Luďkem Srbem se zaměřujeme na servis a technické záležitosti.
středisko č.2 zastoupené Lubošem Srbem se věnuje redakční, publikační a marketingové činnosti.

MOBILIZUJEME.cz

Přední český online magazín o mobilních telefonech a dalších chytrých zařízeních. Mobil, telefon, smartphone, tablet, chytré hodinky, příslušenství a mnoho dalšího.

ELEKTRICKEVOZY.cz

Největší český online magazín o elektromobilitě, elektrifikaci dopravy a budoucnosti, kde technologie budou hrát zásadní roli. Elektromobil, elektroauto, hybrid, a další zkrátka elektrické vozy!

INTELIGENTNISVET.cz

Nový online magazín o technologiích budoucnosti, ať už jde o umělou inteligenci, rozšířenou realitu, chytrou domácnost, či třeba vznik nové lidské rasy, která bude srůstat s výpočetní technikou.

Firma ArteMan s.r.o. využívá firemní elektromobil, který je částečně spolufinancovaný z dotačního titulu Evropské unie.

Zúčastňujeme se veřejných aktivit a setkání, jak klubových akci Tesla, tak i společností zabývající se elektromobilitou a workshopů o elektromobilech. Často i setkání s odpůrci elektromobility. Součástí těchto setkání jsou i zkušební a předváděcí jízdy s velkým úspěchem změny negativních názorů na elektromobilitu.

Název programu, ze kterého byl projekt podpořen: Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory Nízkouhlíkové technologie, Výzva V.programu podpory Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita.

Název projektu v rámci programu - Elektromobilita - ArteMan s.r.o.
Jméno žadatele - ArteMan s.r.o.
Termín realizace - 6. 1. 2020 - 17. 3. 2020

Způsobilé výdaje - Pořízení 1 ks vozidla - elektromobilu v kategorii M1 - celkem 1 202 148,38,- Kč. Způsobilé výdaje se rovnají pořizovací ceně vozu bez nákladů na přepravu.

Popis projektu - Projekt žadatele ArteMan s.r.o. v rámci V. Výzvy programu podpory NUT zavedl do činnosti podniku inovativní technologie (TRL 9) čisté mobility. V rámci způsobilých výdajů byl pořízen 1x Elektromobil pro vlastní potřebu. Projekt je realizován v Jihočeském kraji.

Společnost ArteMan s.r.o. získala celkovou dotaci ve výši 360 644,51,- Kč.

Produkty


Středisko č. 1 (Luděk Srb) nabízí vývoj a výrobu drobné mikroelektroniky.
Středisko č. 2 (Luboš Srb) nabízí reklamní prostory na webových magazínech Mobilizujeme.cz, Elektrickevozy.cz, Inteligentnisvet.cz.
Propagujte produkt či službu právě u nás a oslovíte měsíčně přes milion čtenářů, které zajímají technologie všeho druhu!

INDUKČNÍ VAŘIČ PRO SENIORY

Nabízíme indukční vařič pro důchodce s úpravou pro maximálně jednoduché ovládání pouze jedním tlačítkem.

COIN TIMER

Nabízíme modul pro časové ovládání spotřebičů mincemi.

INZERCE

Nabízíme například bannerovou reklamu či PR článek na našich technologických magazínech Mobilizujeme.cz, Elektrickevozy.cz, Inteligentnisvet.cz